Disclaimer

BESCHERMING VAN HET PRIVÉ-LEVEN

1. RECHTSGEBIED

Deze website is eigendom van Sopralex & Uwmerken N.V., vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder het nummer 216 970 en met BTW nummer BE 402 237 323.
Ons postadres : Chaussée de Bruxelles 485D 1410 WATERLOO (België)

De behandeling van de persoonlijke gegevens eigen aan deze site zijn onderworpen aan de Belgische wet (Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privé leven, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 volgens de richtlijn 95/46/CE van 24 oktober 1995 van het Europese Parlement en Raad betreffende de bescherming van fysieke personen en de behandeling van persoonlijke gegevens).

Onze benamingen, slogans en onze verpakkingen genieten een bescherming op gebied van intellectueel eigendomsrecht. Zij werden onder andere als merk gedeponeerd in de Europese Gemeenschap.

  

2. VERZAMELING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Bij elk bezoek aan onze website, erkent onze server automatisch uw domein van oorsprong en de taal van uw navigator. Hij ontdekt echter niet automatisch uw mailadres.

Wij weerhouden de volgende informatie bij uw bezoek aan onze site:

  • Uw domein
  • De taal van de browser
  • Uw e-mailadres indien u het ons heeft medegedeeld door bvb. ons een e-mail te sturen of vragen op onze website heeft beantwoord
  • De pagina’s die u bezocht heeft op onze site
  • Alle informatie die u ons vrijwillig heeft overgemaakt aan de hand van het contactformulier.

Deze informatie wordt aan geen enkele ander organisatie of vennootschap doorgegeven.

Deze informatie wordt gebruikt om u een aangepast beeld te geven van uw configuratie, een inhoud die met uw taal overeenstemt, u in kennis stellen van de updates, met u later contact op te nemen voor marketing voor onze producten en diensten en om statistieken op te maken. Als u in de toekomst geen verdere e-mails te ontvangen van onze firma, volstaat het ons per e-mail info@sopralex.be te berichten.

  

3. COOKIES

Op deze site wordt gebruik gemaakt van cookies (een cookie is een klein bestandje dat door onze server wordt gestuurd en de schijf van uw pc wordt opgeslagen. Het bevat de opvolging van de bezochte website en sommige informatie betreffende dat bezoek). Onze cookies dienen vooral om de site te laten werken (sessietechnische cookies). Wij gebruiken ze tevens om bij te houden welke taal u gekozen heeft, om u beter te leren kennen en onze site op de best mogelijke manier up-to-date te houden, en u te contacteren voor marketing doeleinden.

  

4. BESCHERMING EN BEHANDELING VAN GEGEVENS

Wij hebben adequate veiligheidsmaatregelen opgesteld om het verlies, het verkeerde gebruik of de verandering van de ontvangen informatie op onze site.

Wij hebben geen partnership of speciale akkoorden met reclamebureaus op Internet.

Als u ons uw postadres via het web meedeelt, kan u periodieke mailings van onze kant ontvangen, met een informatie over producten en diensten of geplande gebeurtenissen. Indien u dergelijke mailings niet meer wenst te ontvangen, stuur ons dan een bericht op het hierboven vermelde adres.

Als u ons uw telefoonnummer via het web meedeelt, zou u een telefonisch verzoek van onze vennootschap kunnen ontvangen teneinde u informatie mee te delen over onze producten, diensten of geplande gebeurtenissen. Wenst u geen verder telefonisch contact, verzoeken wilt ontvangen, stuur ons dan een bericht op het hierboven vermelde adres.

De technologie evolueert. Onze vennootschap zou ertoe aan gezet kunnen worden om handelingen uit te voeren die nog niet in deze tekst zijn voorzien. In dit geval zullen wij met u contact opnemen alvorens uw gegevens opnieuw te gebruiken, teneinde u de veranderingen van de regeling te laten kennen en u de mogelijkheid te geven, eventueel gebruik ervan te weigeren.

  

5. VERBETEREN VAN GEGEVENS

Overeenkomstig de wet, beschikt u over het recht van toegang tot uw persoonlijke informatie, evenals het recht tot verbetering ervan. Op verzoek, hebt u dus de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens te kennen en om de eventuele onnauwkeurigheden te verbeteren. Als u deze rechten wilt uitoefenen, kan u contact opnemen op het hierboven vermelde adres.

Als u van mening bent dat onze site de privacy policy niet eerbiedigt, kunt u met onze vennootschap contact opnemen op het hierboven vermelde adres.

Dit handvest berokkent geen schade aan het recht waarover Sopralex & Uwmerken N.V. beschikt ten opzichte van bepaalde bezoekers tegenover dewelke een contract, de wet of om het even welk ander document van contractuele, reglementaire of wettelijke aard bestaat, ruimere verrichtingen toestaat. In dit geval, is de gunstigste norm voor Sopralex & Uwmerken N.V. van toepassing.